Kategorie dokumentów

Dokumenty - wszystkie

 • Umowa Kupna – Sprzedaży samochodu

  Kupujesz lub sprzedajesz samochód a nie wiesz jak spisać umowę? U nas znajdziesz gotowy wzór.

 • Umowa Kupna – Sprzedaży samochodu w jęz. niemieckim

  Kupujesz lub sprzedajesz samochód a nie wiesz jak spisać umowę? U nas znajdziesz gotowy wzór umowy w języku niemieckim.

 • Umowa Kupna – Sprzedaży motocykla

  Kupujesz lub sprzedajesz motocykl nie wiesz jak spisać umowę? U nas znajdziesz gotowy wzór.

 • Umowa Komisowa

  Umowa komisowa polega na tym, że przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się sprzedać samochód/motocykl/część samochodową na rachunek zlecającego (komitenta) ale we własnym imieniu. Za sprzedanie auta/motocykla/części samochodowej komisowi należy się prowizja.

 • Umowa Darowizny pojazdu

  Darowizna jest rodzajem umowy prawa cywilnego, który ma na celu nieodpłatnie przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie go) kosztem majątku darczyńcy. Wzór umowy do pobrania.

 • Umowa Zamiany pojazdu

  Pobierz umowę jeśli chcesz dokonać z kimś transakcji barterowej i zamienić się samochodami.

 • Umowa Użyczenia

  Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 • Umowa o odpowiedz.mat. za samochód

  Pracownik, któremu powierzono samochód firmowy z obowiązkiem wyliczenia się lub zwrotu, używany wyłącznie w celach służbowych, ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości. Wzór umowy do pobrania.

 • Umowa o używania sam.os. do celów służbowych

  Przedmiotem umowy jest określenie warunków używania samochodu osobowego pracownika do celów służbowych oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów jego używania. Wzór umowy do pobrania.

 • Ośw. Prac. o używaniu sam. os. do celów służbowych

  Pracodawca może refundować pracownikowi koszty używania prywatnego pojazdu (samochodu, motocykla lub motoroweru) w jazdach lokalnych do celów służbowych przyznając mu ryczałt pieniężny. Należy jednak pamiętać, że ilość kilometrów, za które pracodawca może wypłacić ryczałt, jest limitowana. Ponadto w większości przypadków ryczałt taki jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wzór umowy do pobrania.

 • Ewidencja przebiegu pojazdu

  Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu umożliwia zakwalifikowanie wydatków związanych z używaniem prywatnego samochodu w prowadzonej działalności do kosztów podatkowych.

 • Wniosek o rejestrację pojazdu

  Po kupnie samochodu każdy musi udać się do urzędu aby go zarejestrować. Aby skrócić formalności do minimum warto iść tam z kompletem dokumentów. Wniosek o rejestrację jest jednym z nich.

 • Upoważnienie do rej.sam.

  Dokument ten jest bardzo przydatny gdy upoważniający nie ma czasu lub możliwości wybrać się do wydziału komunikacji osobiście. Upoważnia on wskazaną w nim osobę do wszelkich czynności związanych z rejestracją samochodu.

 • Formularz PCC3

  Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

 • Formularz PCC3a

  Informacja o pozostałych podatnikach, załącznik do PCC-3

 • Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym –wersja polska

  Jeden z ważniejszych dokumentów jakie każdy kierowca powinien mieć zawsze w samochodzie. Warto wiedzieć, że policję wzywamy jedynie w przypadkach kiedy sprawca nie chce się przyznać, jest pod wpływem alkoholu czy w zdarzeniu ucierpiały osoby. Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym zdecydowanie ułatwia i przyspiesza rozwiązanie problemu. Wydrukuj go i miej zawsze w aucie na wypadek niespodziewanej kolizji drogowej. My życzymy aby nigdy nie był Ci potrzebny.

 • Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym –wersja angielska

  Jeśli zdarzy się tak, że będziesz uczestnikiem kolizji drogowej z obcokrajowcem, mieszkającym w Polsce i potrafisz się z nim porozumieć to posiadanie wspólnego oświadczenie o zdarzeniu drogowym w wersji polsko-angielskiej rozwiązuje problem. Natomiast, jeżeli nie możecie dojść do porozumienia, lepiej wezwać policję.

 • Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

  Jeśli zostałeś poszkodowany w kolizji drogowej - w przypadku drobnej stłuczki i jeżeli nikt z osób będących w pojazdach nie ucierpiał, nie musisz wzywać Policji. Ze sprawcą kolizji usuń pojazdy w bezpieczne miejsce i zaproponuj spisanie oświadczenia. Na początek musisz sprawdzić czy sprawca posiada wszystkie dokumenty takie jak: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym, aktualną polisę ubezpieczeniową. Jeżeli przedstawione dokumenty są nieprawidłowe, sprawca ich przy sobie nie posiada lub zachowuje się „podejrzanie” np. czuć wyraźny zapach alkoholu, to bezpieczniej będzie jak wezwiesz Policję. Jeżeli wszystko jest w porządku, to przystąpcie do spisania oświadczenia. Możesz również wykonać zdjęcia uszkodzonych elementów. Następnie niezwłocznie zgłoś szkodę w ubezpieczalni sprawcy i postępuj według ich wskazówek.

 • Wypowiedzenie ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu

  Jeśli kupiłeś właśnie samochód i nie chcesz przejąć ubezpieczenia poprzedniego właściciela pojazdu lecz wykupić polisę w innej firmie ten plik jest dla Ciebie. Musisz w ciągu 30 dni od daty zakupu samochodu dostarczyć wypowiedzenie umowy OC do firmy, w której obecnie ubezpieczone jest auto. Jeśli tego nie zrobisz i wykupisz polisę gdzie indziej - będziesz płacił podwójnie !

 • Wypowiedzenie ubezpieczenia OC

  Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

 • Wypowiedzenie ubezpieczenia AC

  Decyzji o wyborze ubezpieczenia AC nie powinniśmy podejmować jedynie na podstawie jego ceny, ale również (a właściwie przede wszystkim) na podstawie szeroko rozumianego zakresu ubezpieczenia. O właściwym wyborze ubezpieczenia AC decyduje lektura warunków ogólnych.

 • Zawiadomienie o sprzedaży pojazdu

  W razie sprzedaży pojazdu zbywca jest obowiązany zawiadomić o tym zakład ubezpieczeń.

 • Akcyza

  Akcyza jest podatkiem pośrednim (czyli pieniężnym, bezzwrotnym, przymusowym, zasilającym budżet państwa) nakładanym na wybrane wyroby konsumpcyjne. Akcyza jest także podatkiem obrotowym, czyli przedmiotem opodatkowania jest obrót - wartość sprzedaży dokonanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Akcyzę nadaję się raz, nie obciąża się jej kolejnych faz obrotu. Jest ściśle związane z fiskalizmem państwa. Dokumenty wymagane do złożenia deklaracji AKC-U:

  • umowa/faktura zakupu pojazdu
  • dowody rejestracyjne pojazdu
  • tłumaczenia dokumentów
  • badanie techniczne pojazdu

 • Wniosek potw.zapłatę akcyzy od samochodu osobowego

  W ciągu 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu t.j. od daty wprowadzenia pojazdu na terytorium Polski , jego właściciel jest zobowiązany złożyć deklarację uproszczoną na dokumencie AKC-U oraz dokonać zapłaty akcyzy. Następnie podatnik powinien złożyć wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym . Z uwagi na to, że dokument ten wydawany jest w formie zaświadczenia, do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

 • VAT-23

  Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu.

 • VAT-24

  Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego UE środka transportu Dokumenty wymagane do złożenia deklaracji VAT-24:

  • umowa / faktura zakupu pojazdu
  • dowody rejestracyjne pojazdu
  • tłumaczenia dokumentów
  opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia VAT-25 – 160,00 PLN oraz w zależności od wymagań danego Urzędu Skarbowego: zaświadczenie o zapłacie podatku akcyzowego, badanie techniczne pojazdu

 • Dokument potwierdzający uiszczenie podatku

  Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu.

 • Kartka za szybę samochodu

  Chcesz sprzedać samochód? Do ściągnięcia kartka za szybę pojazdu.

 

Do edycji formularzy DOC wymagane jest używanie programu Microsoft Word 2003 lub nowszej.

 

Do wydrukowania formularzy PDF wymagane jest używanie programu Acrobat Reader w wersji 8.0 PL lub nowszej, dostępnego na stronie www.adobe.com